ponedeljek, februar 15, 2010

Webometrika 2010

Španska agencija El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) je javna ustanova, v veliki meri primerljiva z našim ARRSom, v Evropi pa zelo prepoznavna. Med drugim zdaj njen specializiran institut CINDOC že nekaj let pripravlja odmevne primerjalne razvrstitve visokošolskih učnih in znanstvenih ustanov po svetu pri čemer presojajo zlasti njihovo spletno vidnost, metodologija pa je podrobneje opisana na spletih posameznih baz . Tako zdaj dvakrat na leto objavljajo Ranking Web of World Universities (RWWU), ob tem pa še Ranking Web of World Research Centers (RWWRC), rangiranje poslovnih šol (RWWBS) in zdravstvenih ustanov (RWWH). Nekoliko mlajši je indeks rangiranja svetovnih odložiščnih baz – repozitorijev (RWWR).  Analitiko razvrščanja v bazah in druge novice prinaša tudi poseben blog.

V letošnjem RWWU najdemo ljubljansko Univerzo znova zelo visoko uvrščeno, na 155. mestu od 8.000 razvrščenih univerz. Na 512. mestu je Univerza Maribor, 2.463. Primorska Univerza in na 3.422. Univerza Nova Gorica. V bazi razvrstitve 2.000 raziskovalnih institutov RWWRC so med vidneje uvrščenimi na 125. mestu ARNES, na 143. Institut Jožef Stefan in na 611. mestu Raziskovalni Center SAZU. Žal se v indeksu odložiščnih baz RWWR, v primerjavo je vključenih 400 baz, pojavlja na 390. mestu (oz. v indeksu institucionalnih baz na 362. mestu) le baza ePrint FRI na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko, kar kaže na to kako slabo razvito informacijsko infrastrukturo tega tipa imamo oz. posledično, kako slabo izkoriščamo njen promocijski vidik.

1 komentar: