nedelja, avgust 31, 2008

Kaže da EU resno misli z Odprtim dostopom

Na kratko sem govoril že v zapisu 24. avgusta o projektu, ki naj bi uveljavil odprti dostop tudi v EU. Zdaj je spletna stran tega projekta že precej bogatejša in izdaja tudi nekaj več njegovih ciljev. Naj kar citiram originalni tekst:
"V avgustu 2008 je Evropska komisija sprožila v programu FP7 pilotni projekt odprtega dostopa (Open Acccess). V okviru tega pilota bodo prejemniki raziskovalnih projektnih sredstev v sedmih raziskovalnih področjih (energija, okolje, zdravje, informacijske in komunikacijske tehnologije (v delu), raziskovalna infrastruktura, znanost in družba ter družbene vede in humanistika) morali:
- deponirati raziskovalne članke ali končne manuskripte, ki so rezultat FP 7 projektov in so jih vrstniki že ocenili (peer review), v spletnih depozitnih arhivih (repozitorijih) in
- se kar najbolj potruditi, da bodo zagotovili odprti dostop do teh člankov v šestih  mesecih (energija, okolje, zdravje, informacijske in komunikacijske tehnologije (v delu)  in raziskovalna infrastruktura) ali v dvanajstih mesecih (znanost in družba ter družbene vede in humanistika) po objavi v revijah."

Za raziskovalce ponuja nekaj dodatnih informacij tudi poseben dokument.

Ni komentarjev:

Objavite komentar