torek, maj 16, 2006

Odprti dostop in citiranost

Revije, ki omogočajo odprti dostop OD kot del svoje ponudbe, tako opcijo uvajajo tudi že veliki založniki kot npr. Blackwell, Springer in Oxford University Press, so primeren model za preučevanje vpliva odprtega dostopa na citiranost raziskovalnih objav. V zadnjem času je Eysenbachova študija (povzeta tudi v članku MacCallum/Parthasarathyja), opravljena na objavah v ugledni reviji PNAS, potrdila predhodna opazovanja številnih avtorjev, da se citiranost člankov, ki so prosto dostopni vsem bralcem spleta, značilno poveča. Podatki so pomembna podpora naporom različnih dejavnikov: posameznikov z vizijo, vodstev številnih univerzitetnih knjižnic in tudi modrih predstavnikov državnih administracij, pri uveljavljanju odprtega dostopa na vseh ravneh znanstvene publicistike.      

Ni komentarjev:

Objavite komentar