četrtek, januar 26, 2006

Ocenjevanje univerz

Tole novico prenašam iz elektronske revije Inside Higher Education (IHE), ki mimogrede pravkar slavi prvo leto obstoja, v katerem si je zagotovila zelo opazno mesto aktualnega poročevalca iz sfere ameriškega visokošolskega izobraževanja. In ker je trenutno v našem prostoru v teku zelo živahna razprava o presoji kvalitete visokošolskega prostora, začenši z prerekanjem okrog visokošolske Agencije in reakcijami na uvrstitev naših univerz na šanghajsko lestvico odličnih ustanov, je lahko zanimiva nova pobuda presoje kvalitete učnih ustanov o kateri poroča IHE. Res da gre pri opisani zadevi za presojo ameriških podiplomskih šol, vendar je iniciativa najbrž znak, da bo prešla tudi v področje dodiplomskega šolanja. Profitna ustanova Academic Analytics ponuja servis ocenjevanja kvalitete ustanov s pomočjo t.i. FSP indeksa (Faculty Scholarly Productivity Index™). V indeks so vključena številna merila produktivnosti učiteljev npr.: število objav v revijah po osebi, število objavljenih knjig pri univerzitetnih založbah po osebi, kombinirani indeks objavljanja v revijah in knjigah, citati v revijah, raziskovalna projektna sredstva po učitelju, procent učiteljev, ki v enoti prejemajo projektni denar, indeks financiranja učiteljev izračunan iz različnih kazalcev, pomembnejše nagrade in priznanja učiteljev. Omenjenih je sicer nekaj univerz, ki so že objavile, da so sklenile dogovor o ocenjevanju, analitska servisna ustanova pa o rezultatih razumljivo molči. Sestavek je vredno prebrati, kot tudi nadaljevanje z nekaterimi odmevi bralcev.  
Ne skrbi torej samo nas kvaliteta visokošolskih učnih ustanov, le da drugod tudi iščejo metode objektivnejšega vrednotenje te ključne lastnosti.

Ni komentarjev:

Objavite komentar