četrtek, december 02, 2004

Odprti dostop v novembru

Po reviji SPARC Open Access Newsletter, zvezek #80
povzemam pregled dogodkov na temo Odprtega dostopa v mesecu novembru, kot jih komentira Peter Suber. To je npr. vest o sprejemu načrta ameriških National Institues of Healths (NIH), da zagotovijo objavljanje raziskovalnih dosežkov oz. člankov iz takega dela v načinu Odprtega dostopa. Zdaj bo s sprejemom proračuna v kongresu v prejšnjem tednu to zares omogočeno. Vest je toliko bolj pomembna, če vemo, da bodo NIH največji javni plačnik biomedicinskih raziskav v svetu z vsoto 28 milijard dolarjev v letu 2005. Toliko bolj nenavaden in nerazumljiv pa je sklep britanske vlade v tem mesecu, ko je zavrnila predlog posebne parlamentarne komisije, da zagotovi prost dostop do raziskovalnih rezultatov iz javnega financiranja tudi v Veliki Britaniji . V novembru je bilo sporočenih tudi več nacionalnih iniciativ iz konteksta Odprtega dostopa, med odmevnejšimi so tiste iz Nizozemske, Avstralije, Italije, Indije, Namibije; Danske, Velike Britanije in Avstrije. Največji britanski naročnik biomedicinskih raziskav The Wellcome Trust načrtuje, da bo zavezal k Odprtemu dostopu celotno objavljanje, ki je rezultat njihovega financiranja in za ta namen bodo financirali tudi razvoj posebnega projekta t. i. "European PubMed Central" po ameriškem vzoru. In v novembru so objavljeni prvi predhodni rezultati obsežnejše študije Kaufmanove in Willsove o gospodarnosti objavljanja v modelu Odprtega dostopa; rezultati dajejo trdno in realno podporo tej obliki znanstvenega objavljanja. In še: v novembru je izšel novi obetaven spletni iskalec za raziskovalno rabo: Google Scholar; po napovedih naj bi Schoogle (kot mu hudomušno rečejo) močno podprl zagovornike, da ne rečem vernike Odprtega dostopa. Sicer pa sem o marsičem od tega obveščal že sproti pa vendar še več o vsem tem najdete v zgoraj citiranih novicah SPARC, ki se k nam vračajo vsak mesec in kjer najdete tudi obilje koristnih povezav.

Ni komentarjev:

Objavite komentar